Projectes

Saber més

Atenció per districtes

Acció local sanitària a cada un dels districtes metropolitants, després d’un treball de camp i d’acord amb els agents socials i sanitaris del territori

Projecte de detecció VHC+VHB+VIH

Participem en el projecte de  detecció VHC+VHB+VIH de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, que desplaça una unitat mòbil de Creu Roja a la consulta de la parròquia de Santa Anna per tal de fer un cribatge d’aquestes greus malalties víriques, amb tests ràpids, a aquells usuaris que mostrin compromís amb sostenir el tractament en cas de donar positiu. Als positius, se’ls fa una analítica serològica per determinar el tipus d’hepatitis i a la nostra consulta se’ls dispensarà el tractament.

Projecte reducció risc cardiovascular

En col·laboració amb el Centre de Cooperació pel Desenvolupament (CCD) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), hem desenvolupat el projecte BLOPUP (Blood Pressure under Pressure) que té com a objectiu últim reduir el risc de mort cardiovascular en poblacions vulnerables. El CREB (Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica) de la UPC, juntament amb l’empresa Thoughtworks hi donen suport tecnològic i logístic per tal que aquesta nova metodologia assistencial sigui una realitat i pugui ser fàcilment exportable a d’altres entorns. El CCD ha finançat una part del desenvolupament a llarg de diverses convocatòries anuals.

Unitat mòbil

Disposem d’una unitat mòbil en la que hem instal·lat una consulta ambulant, que ens permet desplaçar-nos a més punts d’atenció, amb el material i les condicions necessàries.