AVÍS LEGAL WEB ASSOCIACIÓ SALUT SENSE SOSTRE

Identificació. En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web

associaciofamiliesfontfregona.org.
Denominació: Associació Salut Sense Sostre
Domicili: Santa Anna 29, 08002 Barcelona
E-mail: salutsensesostre20@gmail.com
CIF: G16831620

Propietat intel·lectual i industrial. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta web, inclosos els formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a ASSOCIACIÓ SALUT SENSE SOSTRE i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

Així mateix totes les marques i noms comercials continguts en aquesta web pertanyen a ASSOCIACIÓ SALUT SENSE SOSTRE, o la persona física, jurídica, organisme o entitat que tingui la titularitat de el signe distintiu i es troben de la mateixa manera protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de ASSOCIACIÓ SALUT SENSE SOSTRE.
L’accés a la pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de ASSOCIACIÓ SALUT SENSE SOSTRE o els titulars dels drets sobre els signes distintius que es mostren en aquesta pàgina web, llevat que s’estableixi expressament el contrari.

Condicions d’ús. L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització de la mateixa per tal de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres tractaments i serveis.
Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc web per a la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació, sense comptar amb el consentiment previ de ASSOCIACIÓ SALUT SENSE SOSTRE.
ASSOCIACIÓ SALUT SENSE SOSTRE no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació. Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquest web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació ia no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària a el contingut d’aquest Avís Legal.
ASSOCIACIÓ SALUT SENSE SOSTRE es reserva el dret a modificar els continguts quan ho consideri oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

ASSOCIACIÓ SALUT SENSE SOSTRE no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, tot i que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

Enllaços a altres webs. Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta web són un servei als usuaris. Quan els enllaços redirigeixin a l’usuari a pàgines que no són gestionades ni controlades per ASSOCIACIÓ SALUT SENSE SOSTRE, aquest no es farà responsable dels continguts que ofereixin aquests llocs web que, en cap cas, estaran regulats pel present Avís Legal . Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra. Que consulta l’Avís Legal i la Política de

Privacitat de cadascuna d’elles per estar degudament informat.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional. El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que es puguin derivar com a conseqüència del que disposen les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.