Moltes gràcies per la seva col·laboració

Convenis de Col·laboració

Acció planetària

En l’acció planetària promouem accions que milloren l’entorn circumdant, promouen les cadenes de solidaritat amb l’objectiu de difondre l’esperit altruista i protegir les persones i els planetes.

Banc Farmacèutic

Donació de medicació

COOOC

Fons per fer ulleres progresives