Política de privacitat

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 del PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes i a Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les dades personals proporcionades per vostè a través del lloc web https://salutsensesostre.org (d’ara endavant el lloc web), seran tractades en els següents termes:

Responsable del tractament

Les dades personals recollides a través d’aquest lloc web seran tractades per ASSOCIACIÓ SALUT SENSE SOSTRE, amb domicili per a l’exercici de drets al C/ Santa Anna, 29 08002 de Barcelona.

Email: info@salutsensesostre.org

Email DPO: dpo@salutsensesostre.org

Finalitats del tractament

Donar resposta i gestionar les consultes, comentaris i suggeriments, que rebem a través de les adreces de correu electrònic i xat de WhatsApp que trobarà en la nostra web.

Legitimació

El nostre interès legítim a poder atendre-li a través dels mitjans esmentats en l’anterior apartat, prèvia sol·licitud del mateix interessat. Tot tractament de dades a través d’aquests mitjans, es limitarà a poder atendre aquesta sol·licitud.

Destinataris

Cap de les dades personals obtingudes a través del lloc web, seran comunicades a tercers, excepte obligació legal, o quan així sigui sol·licitat expressament pel mateix interessat.

Conservació

Les dades facilitades per l’usuari per a contactar amb el responsable, realitzar consultes o suggeriments, es conservaran mentre siguin necessàries per a tal fi.

Podran guardar-se durant major temps, quan existeixin responsabilitats legals que requereixin la seva custòdia, respectant els terminis de prescripció d’aquestes.

Drets

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, dirigint-se per escrit al ASSOCIACIÓ SALUT SENSE SOSTRE, amb domicili per a l’exercici de drets al C/ Santa Anna, 29 08002 de Barcelona.

En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat).

Política de protecció de menors

Qui facilita les dades a través dels mitjans de contacte facilitats en aquesta Web declara formalment ser major de 14 anys.

El responsable recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun servei.

També els informa que existeixen programes informàtics per a delimitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.